Til hovedinnhold
Norsk English

Gjennomgang av ventelisterutiner ved Akershus Universitetssykehus HF - november 2005

Sammendrag

På oppdrag fra Akershus Universitetssykehus HF har SINTEF Helse Norsk Pasientregister (NPR) gjennomført en gjennomgang av rutinene for ventelisteføring ved helseforetakets avdelinger i november 2005. Hovedformålet med prosjektet, inkludert denne rapporten er å bidra til at Akershus Universitetssykehus HF har korrekte ventelistedata, både for internt bruk og for rapportering eksternt til RHF, NPR og andre.  Kartleggingen viste at avdelingene gjennomgående har gode rutiner for føring av ventelister. Likevel har NPR kommet frem til følgende forslag til forbedringer ved Akershus Universitetssykehus HF:Alle avdelinger bør ha skriftlige retningslinjer for praktisering av rett til nødvendig helsehjelp og vurdering av frist for nødvendig behandling.Det bør etableres rutiner for å kontakte pasienter som har stått lenge på venteliste med forespørsel om behandlingen fortsatt er aktuell.Alle avdelinger må ha kunnskap til å produsere et begrenset antall rapporter som viser ventelistesituasjonen i avdelingen.Ledelsen bør etablere indikatorer som viser tilgjengeligheten for pasienter som har fått startet behandlingen, men som venter på poliklinisk kontroll.Det bør settes i gang systematisert undervisning i bruk av det pasientadministrative datasystemet for avdelingene. Opplæringen bør fokusere på enkelttemaer i dataregistreringen og tilpasses ulike brukergrupper.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Tor G.H. Krokan
  • Øyvind Christensen
  • Daniel Nguyen

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital

År

2006

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

8214037948

Vis denne publikasjonen hos Cristin