Til hovedinnhold
Norsk English

Bærekraftig produksjon, distribusjon og anvendelse av biodrivstoff

Sammendrag

Oppsummering • Det er mulig å produsere både første og andre generasjons biodrivstoff på en bærekraftig måte.• Både produksjon, distribusjon og anvendelse har betydning i vurdering av hvor bærekraftig biodrivstoff er. Produksjon, distribusjon og anvendelse kan skje på svært ulike måter som gjør at samme sluttprodukt gir svært ulik grad av bærekraftighet.• Hvis en ønsker å støtte biodrivstoffproduksjon bør det utvikles et sertifiseringssystem som sikrer at det er bærekraftig.• Andre generasjons biodrivstoff har større potensial for å være bærekraftig enn første generasjons.• Kommersiell produksjon av andre generasjons biodrivstoff kommer mellom 2010-2012. • Biodrivstoff er et bra alternativ i transportsektoren dersom en vil redusere klimagassutslipp og luftforurensning.• Råvarer til biodrivstoff er et begrenset ressurs. Det er ikke mulig å dekke alt behov for drivstoff med kun biodrivstoff. I Norge kan biodrivstoff basert på norske ressurser dekke 20-30% av behov for drivstoff.• Dagens produksjon av biodrivstoff (første generasjon) har bidratt til økte matvarepriser fram til våren/sommeren 2008. Det er ulike oppfatninger om produksjon av biodrivstoff har bidratt mye eller lite. I dagens situasjon bør en derfor være varsom med å gi forsterkede insentiv til produksjon av første generasjons biodrivstoff.• SINTEF utvikler teknologi innen andre generasjons biodrivstoff og bioraffineri.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Energi AS / Termisk energi
  • SINTEF Industri / Metallproduksjon og prosessering
  • SINTEF Industri / Bærekraftig energiteknologi

År

2008

Forlag

Teknisk rapport (SINTEF Energiforskning)

Hefte nr.

TR A6708

ISBN

9788259433701

Vis denne publikasjonen hos Cristin