Til hovedinnhold
Norsk English

Status på problemer knyttet til bruk av ulike biobrensler

Sammendrag

Dagens energibehov øker i en slik takt at bruk av alternative biobrensler i biomasse kraft-varme anlegg i økende grad blir nødvendig for å oppnå kostnadseffektivitet. Disse alternative biobrenslene byr ofte på problemer på grunn av deres lavere brenselkvalitet sammenlignet med f.eks. flis. Den lavere brenselkvaliteten er i stor grad knyttet til brenselets kjemiske sammensetning og problemer enkelte forbindelser skaper i et bioenergianlegg. I denne rapporten er egenskapene for de mest vanlige biobrenslene beskrevet. Brenselets egenskaper påvirker hele prosesskjeden. Brenselets fysiske egenskaper, som energitetthet, partikkelstørrelse og -fordeling og form påvirker biomasselagring og -håndtering samt konverteringsprosessen. Brenselets kjemiske egenskaper påvirker både konverterings-prosessen, energiutnyttelsespotensialet, utslippene og driftsikkerheten. En av de største utfordringene er å hindre korrosjon og beleggdannelse. Det finnes ulike metoder som kan redusere eller eliminere problemene, men per dags dato gjelder disse for større skala anlegg. Hittil har småskala anlegg valgt å fyre med høykvalitets brensler for å unngå de brenselrelaterte utfordringene. Det er derfor viktig å identifisere kostnadseffektive teknologier som kan brukes i småskala (< 10 MW innfyrt) anlegg. For å være kostnadseffektive i det lange løp må også småskala anlegg bruke brensler med lavere og mer ujevn kvalitet. Diverse teknologier er kandidater for småskala kraft-varme anlegg. De ulike teknologiene må vurderes og den eller de beste teknologiene for bruk i Norge må identifiseres. Gassifisering er en aktuell kandidat til å kunne gjøre småskala anlegg kostnadseffektive ved bruk av lavkvalitets brensler, men per i dag dominerer forbrenning. KRAV prosjektets rolle i dette er å fokusere på småskala kraft-varme anlegg basert på biomasse, inkludert lavkvalitets biomasse, som én sannsynlig betydelig bidragsyter til det norske energisystemet i fremtiden.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Institusjon(er)

  • SINTEF Energi AS / Termisk energi

År

2008

Forlag

SINTEF Energi

Hefte nr.

TR A6716

ISBN

9788259433732

Vis denne publikasjonen hos Cristin