Til hovedinnhold
Norsk English

Gode råd? En kunnskapsoversikt over feltet yrkes- og utdanningsrådgivning, sosialpedagogisk rådgivning og oppfølgingstjenesten i norsk skole

Sammendrag

 Rapporten presenterer resultatene fra en kartlegging/kunnskapsoversikt over forskning på området rådgivning i norsk skole. Studien omfatter de tre områdene sosialpedagogisk rådgivning, yrkes- og utdanningsrådgivning og oppfølgingstjenesten, og ser i hovedsak på arbeider utført etter Reform 94. Kartleggingen viser at mest fokus har vært rettet mot den yrkes- og utdanningsmessige siden ved rådgivningsarbeidet. Utgangspunktet for dette har vært flere faktorer; bekymringen over lite samsvar mellom ungdoms fag- og yrkesvalg og næringslivets behov for kompetanse, og bekymring over høyt frafall i videregående skole. Styrket karriereveiledning blir sett som et redskap for å påvirke begge forhold. OECDs gjennomgang av rådgivningssystemene i en rekke europeiske land, bidro også til å initiere både praktisk tiltak og relatert forskning rundt dette.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Trond Buland
  • Ida Holth Mathiesen

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Teknologiledelse

År

2008

Forlag

SINTEF rapport

Hefte nr.

A8018

ISBN

9788214045857

Vis denne publikasjonen hos Cristin