Til hovedinnhold
Norsk English

Sluttrapport: AKTA - Anropsbaserte kollektivtrafikktjenester for alle

Sammendrag

Rapporten oppsummerer erfaringene i forskningsprosjektet AKTA – Anropsbaserte kollektivtjenester for alle. Målet er å gjøre kollektivtrafikken mer attraktiv ved å utvikle behovstilpassede IKT-tjenester for sanntidsinformasjon og reisebestilling tilgjengelig for alle trafikanter. Med hensyn til gode og lett forståelige brukergrensesnitt for informasjonstjenester er blinde personer valgt som referanse i prosjektet. Prosjektet er gjennomført som to demonstratorer. Demonstrator 1 er en tilleggsapplikasjon til sanntidssystemet for reiser med buss, der passasjerene kan bestille og motta sanntidsinformasjon på mobiltelefon. I tillegg kan personer med assistansebehov (i testen var dette medlemmer av Norges Blindeforbund) bestille meldinger til sjåføren om behov for assistanse ved på- og avstigning. Demonstrator 2 er gjennomført som en test av egnet teknologi for automatisk deteksjon av kunder på holdeplass. Med detektering gis informasjonen for riktig holdeplass. Ved utvidelse av funksjonaliteten i AKTA til å gjelde sammensatte reiser via reiseplanleggere, kan avvik fra planlagt reise registreres slik at nye meldinger gir oppdatert informasjon. Prosjektet viser at sanntidsinformasjon bidrar til et bedre kollektivtilbud og mer relevant informasjon. For å være tilgjengelig for alle må det være enkelt å bestille og å forstå informasjonen, og flere perspektiv enn synsevne må legges til grunn. For å møte lovpålagte krav til universell utforming er det behov for varslingstjenester knyttet til både enkeltreiser og multimodale reiser etter konsept utarbeidet i AKTA-prosjektet.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Ørjan Mørner Tveit
  • Liv R. Øvstedal
  • Marianne Flø

Institusjon(er)

  • SINTEF Community / Mobilitet og samfunnsøkonomi

År

2008

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

9788214045833

Vis denne publikasjonen hos Cristin