Til hovedinnhold
Norsk English

Utprøving av utstyr for å registrere sykkeltrafikk

Sammendrag

SINTEF Teknologi og samfunn, Transportsikkerhet- og informatikk, har på oppdrag fra Statens vegvesen Vegdirektoratet gjennomført en evaluering av ulikt utstyr for å registrere sykkeltrafikk. Prosjektet er gjennomført parallelt med en prosjektoppgave ved NTNU der deler av prosjektoppgaven inngår som input til prosjektet. Målsettingen med prosjektet har vært å prøve ut og gi en oversikt over nøyaktighet, fordeler og ulemper ved ulike typer registreringsutstyr. Det er foretatt evaluering av i alt 5 utstyrstyper. Alle tre utstyrsenheter basert på induktive sløyfer (Loop Recorder, Datarec7 og Datarec410) synes å fungere bra ved registrering av sykler på G/S-veg. Registreringsomfanget er imidlertid for lite til å si hvor nøyaktig utstyret er. Det antydes at man kan få en undertelling av antall sykler på inntil 5-10%. De to øvrige utstyrsenhetene som er basert på infrarødt lys og gummislanger (TIRTL og MetroCount) synes å ha et potensial til å registrere sykkeltrafikk på tilfredsstillende måte. Dette utstyret har sin begrensning når det gjelder registrering under vinterlige forhold med snø og is, og på grunn av sen oppstart av prosjektet ble det ikke tid til å gjennomføre mange observasjoner av disse utstyrsenhetene før snøen kom. Det foreslås at det gjennomføres et nytt prosjekt våren 2008 for en mer omfattende kontroll av de ulike utstyrsenhetene.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Terje Giæver

Institusjon(er)

  • SINTEF Community / Mobilitet og samfunnsøkonomi

År

2008

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

9788214045819

Vis denne publikasjonen hos Cristin