Til hovedinnhold
Norsk English

Sykkelbyundersøkelse 2008 Region sør

Sammendrag

Foreliggende undersøkelse omfatter sykkelbyene Kongsberg, Sandefjord, Notodden, Grimstad og Mandal, og de tre Grenlandskommunene Skien, Porsgrunn og Bamble. Formålet har vært en kartlegging og analyse av forhold knyttet til sykkelbruk. Samlet sett hadde to av tre brukt sykkelen i løpet av det siste året. Mens nesten alle hadde syklet om sommeren, var det bare 16 % som hadde brukt sykkelen i vintermånedene. På registreringsdagen var det 17 % av totalutvalget som hadde syklet. Av de som hadde syklet siste år, var det 25 % som hadde syklet på registreringsdagen. Antall sykkelturer pr syklist pr dag lå på 2,3, og gjennomsnittlig tid på sykkelen var 35 minutter og gjennomsnittlig tilbakelagt avstand var 9,6 km. Vel halvparten av turene var for fritidsformål, 35 % til jobb og skole og 13 % var trening. 7 % følte seg svært utrygg eller ganske utrygg på den strekningen de hadde syklet, og av de som hadde syklet siste år, var det 6 % som hadde ulykkeserfaring som syklist. Ulykkeshendelser enten på veg eller på gang- og sykkelveg var vanligst, og forekom like ofte. En femdel av ulykkene hadde skjedd på fortau. ”Single”-ulykker som velt eller utforkjøring utgjorde over halvparten av ulykkesopplevelsene. I forhold til en før-undersøkelse fra 2006, har omfanget av sykkelbruken, målt som utført personkm med sykkel pr innbygger pr dag, økt i alle de fem sykkelbyene.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Terje Kristian Tretvik

Institusjon(er)

  • SINTEF Community / Mobilitet og samfunnsøkonomi

År

2008

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

9788214045802

Vis denne publikasjonen hos Cristin