Til hovedinnhold
Norsk English

God vilje - dårlig verktøy. Om samhandling mellom sykehus og kommunale omsorgstjenester ved utskrivninger av omsorgstrengende eldre

Sammendrag

I denne rapporten gjengis resultatene fra en undersøkelse samhandlingsmønstre mellom sykehusavdelinger og omsorgspersonell i kommunene ved utskrivning av eldre pasienter. Analysen tar utgangspunkt i et pasientforløpsperspektiv, der vi kartlegger variasjoner mht. informasjonsutveksling, opplevd informasjonsbehov, formelle og uformelle samhandlingsmønstre blant sentrale aktører i sykehus og kommunale omsorgstjenester, i forbindelse med utskrivningssituasjonen. Formålet med analysen er å undersøke interorganisatoriske hindringer og utfordringer i samarbeidet mellom sykehuspersonell og omsorgspersonell i kommunale omsorgstjenester. Undersøkelsen gir å på dette grunnlaget en kunnskapsmessig plattform for utvikling av funksjonelle krav for organisasjonsmessige løsninger og elektronisk verktøy for kvalitetssikring og effektivisering av samhandling ved utskrivning av omsorgstrengende pasienter.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Bård Paulsen
  • Grimsmo Anders

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Helse

År

2008

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

9788214045147

Vis denne publikasjonen hos Cristin