Til hovedinnhold
Norsk English

Utvikling av evalueringsmetodikk i WiseCar: Del 1: Litteraturstudie og kunnskapsstatus

Sammendrag

Hovedmålet i WiseCar er å utvikle mobile IKT-løsninger for alle trafikanter på veg. Hvis slike løsninger skal være sikre og nyttige, er det nødvendig med et faglig og utviklingsmessig løft med hensyn til kommunikasjonsløsninger, utveksling av trafikkdata og utvikling evalueringsmetodikk I denne rapporten som er den første av tre, har vi gjennomgått litteratur som omhandler evalueringsmetodiske utfordringer vedrørende HMI (Human Machine Interface), og i hvilken grad det finnes internasjonale standarder og kriterier. Vi har beskrevet sentrale EU-prosjekter som vil bidra til økt innsikt i problematikken og til bedre løsninger. Det er viktig å tenke tverrfaglig ved utviklingen av ny evalueringsmetodikk. Det er viktig å utvikle evalueringsmetoder som er kombinasjoner av naturvitenskap, samfunnsvitenskap og humaniora. Det er behov for både å utvikle relevante og standardiserte testscenarier slik at det er mulig å sammenligne effekter mellom systemer. Scenariene må i tilegg være relevante for de typer risiki de eventuelt kan redusere eller føre til økning av.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Community / Mobilitet og samfunnsøkonomi

År

2008

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

9788214045765

Vis denne publikasjonen hos Cristin