Til hovedinnhold
Norsk English

Individtilpasset opplæring - Kan en kjørelærer motivere alle ungdommer, gi utfordringer og skape positive opplevelser?

Sammendrag

Nullvisjonen innen vegtrafikken i Norge er en visjon om et transportsystem som ikke fører til død eller livsvarig skade. Føreropplæring er et av flere virkemidler som tas i bruk i arbeide mot en slik nullvisjon. I Norge ble det innført en ny føreropplæring 1. januar 2005. Vegdirektoratet har fulgt opp den nye føreropplæringen med forskning. Hensikten har vært å belyse nødvendig lærerkompetanse for å kunne gjennomføre undervisning i tråd med intensjonene i de nye læreplanene.   Rapporten berører følgende problemstillinger:1. Hvilke individuelle forskjeller i læringsstil kan man finne i en elevgruppe i alderen 16 – 18 år, og hvilke undervisningsmessige konsekvenser gir disse? 2. Hvilke variabler påvirker ungdoms forhold til risiko mest, og hvilken betydning får dette for føreropplæringen? Denne rapporten er en videreføring av rapporten ”Læring og mestring av risiko” (Stene, 2005a). Prosjektet er basert på spørreskjema til elleve ungdomsskoler i Sør-Trøndelag og består av 562 personer i 15-16 års alder. Det som er nytt i den foreliggende rapporten er teori og resultater som belyser ungdommers fritidsinteresser og indre motivasjon (spesielt flyt-teori) og foreldres oppdragelesmønster (såkalt foreldrestil). Disse begrepene blir sett i forhold til resultater som er presentert i den tidligere rapporten som omhandler læringsstil, personlighet, holdninger og atferd.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Community / Mobilitet og samfunnsøkonomi

År

2008

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

9788214045741

Vis denne publikasjonen hos Cristin