Til hovedinnhold
Norsk English

Støyberegninger etter retningslinje T-1442 for Rogaland Luftsportsenter, Ege.

Sammendrag

Det er utført beregninger av støy fra flyaktiviteten for en foreslått plassering av en flyplass for Stavanger Fallskjermklubb. Flyplassen er lagt til Ege i Egersund kommune. Beregningene gjøres i henhold til reglene i retningslinje T-1442 fra Miljøverndepartementet med NORTIM, den norskutviklede modell for flystøy som tar hensyn til topografi ved beregning av lydutbredelse. Gul og rød støysone er beregnet med bakgrunn i den beskrevne aktivitet for den framtidige virksomheten. Resultatene er overført og vist på kartbakgrunn. To boliger ser ut til å havne i gul støysone, mens ingen bygninger med støyømfintlig bruksformål blir liggende i rød sone.

Oppdragsgiver: Stavanger Fallskjermklubb
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • SINTEF AS / 90E102.72

Språk

Norsk

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Sustainable Communication Technologies

År

2008

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

A7375

ISBN

9788214044010

Vis denne publikasjonen hos Cristin