Til hovedinnhold
Norsk English

Beregning av spredning av finpartikulært materiale i Vinjefjorden ved dumping av sprengstein.

Sammendrag

I forbindelse med et planlagt utbedringsarbeid på E39 i Halsa kommune i Møre og Romsdal og Hemne kommune i Sør-Trøndelag ønsker Statens vegvesen Region midt å dumpe masseoverskuddet av sprengstein i Vinjefjorden. Som grunnlag for en utredning av spredning og sedimentering av finstoffet fra sprengsteinen som skal dumpes, har SINTEF i perioden 29. april – 27. mai 2008 gjennomført strømmålinger på stedet med en profilerende strømmåler. Deretter har SINTEF foretatt beregninger av spredning av den finpartikulære fraksjonen av utslippet. Transporten av utslippet er basert på de gjennomførte strømmålingene. Forventede konsentrasjoner av den finpartikulære fraksjonen er beregnet for nærliggende oppdrettsanlegg. Den foreliggende rapporten gir en oppsummerende presentasjon av beregningsresultatene.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Henrik Rye
  • Ben Arve Hetland

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Klima og miljø

År

2008

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

9788214045499

Vis denne publikasjonen hos Cristin