Til hovedinnhold
Norsk English

Sikkerhet og beredskap i ITS

Sammendrag

Denne rapporten er basert på to forberedte innlegg samt gruppearbeid og diskusjoner på et arbeids¬seminar om sikkerhet og beredskap i tilknytning til ITS (Intelligente transportsystemer). Seminaret ble holdt 21. mai 2008 og samlet 27 deltakere fra ulike deler av ITS-bransjen. Samferdselsdepartementet sto som arrangør av seminaret med ITS Norge og SINTEF som medspillere.  Hensikten med seminaret var å få innspill mht. betydningen av ITS for sikkerhet og beredskap i transportsektoren, å identifisere sårbare elementer i dagens og morgendagens ITS-løsninger, å vurdere konsekvensene ved svikt i ulike ITS-løsninger samt å foreslå løsninger for å redusere risikoen knyttet til ITS-løsninger. Seminaret hadde fokus på veg- og banetransport.  Innspillene fra seminaret er satt inn i en generell sammenheng som grunnlag for videre arbeid med den aktuelle problematikken. Mange ITS-tjenester er nyttig for brukerne, men konsekvensene er likevel beskjedne ved stopp i tjenesten. Andre ITS-tjenester er imidlertid slik at svikt kan medføre alvorlige problemer, i noen tilfeller også fare for liv og helse. Med et stort antall ulike aktører innenfor et bredt og komplisert fagområde vil personell, kompetanse og organisering være avgjørende for at tjenesten skal fungere som forutsatt.   Rapporten går inn på begreper som hendelser, sårbarhet, sannsynlighet, konsekvens, risiko og tiltak. Det gis en del eksempler på sårbare elementer, men det påpekes også at det trengs mer kunnskaper og innsikt for å avdekke risikoelementer i ITS-løsningene og finne frem til tiltak for å bedre risikoen.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Community / Mobilitet og samfunnsøkonomi

År

2008

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

9788214045680

Vis denne publikasjonen hos Cristin