Til hovedinnhold
Norsk English

Prevalens av autisme

Sammendrag

SINTEF Helse har etter oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet gjennomført en undersøkelse hvor formålet har vært å oppdatere kunnskapsstatus om forekomst av personer med diagnoser i autismespekteret i Norge. Med autismespekterdiagnoser (ASD) mener vi F84 diagnosene i ICD-10. Det er også kartlagt prosedyrer og rutiner for diagnostisering av autismespektertilstander. Metoder som er benyttet i prosjektet er: litteraturstudier i anerkjente databaser, samtaler med norske fagmiljøer, registerstudier og en spørreundersøkelse til habiliteringstjenestene. Konklusjon: I følge en av verdens fremste forskere på prevalens av autisme, er det beste estimatet i dag av forekomst av gjennomgripende utviklingsforstyrrelser på 60 til 70 personer per 10 000 innbygger (Fombonne, Nov, 2005). Kartleggingen blant 27 av habiliteringsteamene gir en estimert forekomt av lidelser i autismespekteret på 5 per 10 000 innbygger. Dette estimatet er svært lavt, og kan skyldes at habiliteringsteamene for det meste har oversikt over den unge befolkningen.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Karl-Gerhard Hem
  • Tonje Lossius Husum

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Helse

År

2008

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

9788214045079

Vis denne publikasjonen hos Cristin