Til hovedinnhold
Norsk English

Pasienthjelpere i Hedmark - en evaluering

Sammendrag

Helseministeren har tatt initiativ til et pilotprosjekt i fire kommuner i Hedmark som skal gi kortere ventetid for sykehusbehandling. Fra høsten 2006 og ut 2007 var det ansatt pasienthjelpere i kommunene for å bistå pasientene med å finne fram til sykehus og spesialister som raskt kunne gi den undersøkelsen eller behandlingen de hadde behov for. SINTEF Helse har evaluert prosjektet. Evalueringen bygger på en gjennomgang av ventelistedata, sykefraværsregisteret, intervjuer med pasienthjelperne og involverte leger og sykehus samt en spørreundersøkelse blant pasientene. Pasientundersøkelsen viser at pasientene var meget fornøyde med pasienthjelperne. Både forbedret informasjon, individuell service og oppfølging fra pasienthjelperne, samt forkortede ventetider var nevnt som viktige effekter. Evalueringen registrerte betydelig redusert ventetid for de pasientene som fikk hjelp. Mer enn halvparten av dem opplevde redusert ventetid, og for disse ble ventetiden om lag halvert sammenlignet med ordinær ventetid. En del av pasientene i prosjektet var sykmeldte mens de ventet på behandling. Ventetiden for disse ble i gjennomsnitt redusert med fem uker, altså 25 arbeidsdager. Den økonomiske innsparingen av dette i form av redusert sykefravær er ca 0,5 millioner kroner. Dette kan ikke i seg selv sies å være tilstrekkelig til å rettferdiggjøre ordningen rent økonomisk, men det kan sies å ha redusert kostnadene ved ordningen fra 4 millioner til om lag 3,5 millioner kroner netto. Intervjuene med aktørene viser at både fastlegene og sykehusene ser nytte av pasienthjelperne og at de kan være en reell avlastning i deres arbeid.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Karl-Gerhard Hem

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Helse

År

2008

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

9788214045062

Vis denne publikasjonen hos Cristin