Til hovedinnhold
Norsk English

Marensroprosjektet - Arbeidsplasser for personer med omfattende fysiske funksjonsnedsettelser og arbeidstakere fra VTA. Konseptutvikling - Metoderapport

Sammendrag

Prosjektet Arbeidsplasstilrettelegging for sterkt fysisk funksjonshemmede, til daglig kalt Marensroprosjektet, ble startet på Marensro dag- og habiliteringssenter i Skien kommune i 2002.  I den første prosjektperioden, 2002-2005, var målsettingen å tilrettelegge arbeidsplasser for mennesker med omfattende fysiske funksjonsnedsettelser, slik at de kunne styre dreie- og fresemaskiner og strikkemaskiner ved hjelp av brukerstyrt teknologi og it-baserte kommunikasjonshjelpemidler. Målsettingen for perioden 2006-2007 var å flytte virksomheten fra Marensro til nye tilpassede lokaler i Hagebyveien, Skien, og integrere de eksisterende arbeidstakerne med ti nye arbeidstakere som var kvalifisert for VTA (Varig Tilrettelagt Arbeid). Marensroprosjektet har vist at det er mulig å etablere arbeidstilbud for mennesker med omfattende fysiske funksjonsnedsettelser ved å ta i bruk bryterstyrt teknologi og ved å utvikle et helhetlig tilbud hvor man kombinerer helsetjenester, sosiale ytelser, fysisk opptrening, pedagogisk opplæring og arbeid. Det har vært vesentlig at disse tjenestene har blitt tilrettelagt med utgangspunkt i arbeidsplassen, slik at arbeidstakerne har sluppet å forlate arbeidsplassen. Videre har prosjektet tilrettelagt for et felles arbeidstilbud som integrerer ti sterkt fysisk funksjonshemmede arbeidstakere og ti arbeidstakere som trenger andre typer tilrettelegging. Prosjektet har vist at arbeidstakere med ulike funksjonsnedsettelser og ulike behov for tilrettelegging kan være en gjensidig ressurs for hverandre.  Marensroprosjektet omfatter tre virksomhetsområder; strikking, industri og kantine og har kapasitet til å ansette totalt tjue arbeidstakere. Erfaringene har dannet grunnlaget for å utarbeide nye modeller for tilrettelegging av arbeidsplasser for ulike arbeidstakere med ulik kompetanse, interesser og forutsetninger. SINTEF Helse har vært engasjert for å gjennomføre en prosessevaluering av prosjektet. Dette er dokumentert i egne rapporter. Denne rapporten bes

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Helse

År

2008

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

9788214043785

Vis denne publikasjonen hos Cristin