Til hovedinnhold
Norsk English

Tilbake på sporet? Rapport fra kartlegging og analyse av tidligere elever fra APO ved Frogn videregående skole

Sammendrag

Deltakelse på APO ved Frogn videregående skole er åpenbart en viktig faktor både for at mange av de tidligere deltakerne er i jobb og for at de er fornøyd med tilværelsen i dag. Det er en høy andel av tidligere deltakere som er i jobb etter å ha vært deltakere på APO. 67 % av deltakerne er i dag i lønnet arbeid, 2 % jobber i egen virksomhet og 3 % er i jobb med trygd.  12 % av de tidligere deltakerne er fremdeles i skole eller opplæring. 84 % av de tidligere deltakerne er altså innenfor det som ledelsen for kurset definerer som vellykket resultat. Bare 5 % av gruppen er arbeidsløse i dag, og 1 % er uføretrygdet. Bare 5 % av de tidligere deltakerne oppgir at de er lite tilfreds med sin tilværelse i dag. 82 % av de tidligere deltakerne mener at APO har vært svært viktig eller noe viktig i forhold til deres livssituasjon i dag. Et klart flertall mener også at den oppfølgingen de fikk som deltakere var tilstrekkelig i forhold til å skulle oppnå et godt resultat. 78 % av de som er i lønnet arbeid, jobber i dag i en annen bedrift enn det de gjorde som APO-deltakere. Dette viser at det ikke primært er de konkrete koblinger med bedrifter som APO representerer, som gjør at elevene kommer i jobb. Det er arbeidserfaringen som er det avgjørende. Mange av elevene mener da også selv at arbeidspraksis og det å kunne få jobbe er det viktigste med APO.En relativt stor andel av deltakerne går videre i skole og lære etter gjennomført APO. APO-deltakelse gir altså mange det nødvendige løftet for å gjennomføre en videregående utdanning etter ordinær vei. For andre gir deltakelse den nødvendige ballast for å oppnå delkompetanse, og derigjennom en stabil plass i arbeidslivet.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Trond Buland
  • Thomas Dahl

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Teknologiledelse

År

2008

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

9788214045659

Vis denne publikasjonen hos Cristin