Til hovedinnhold
Norsk English

Bruk av kompositt-/sandwichmaterialer som konstruksjonsmateriale i store fiskefartøy, Forprosjekt - FHF 333023-1

Sammendrag

Det er innhentet data om bruk av kompositt-/sandwichmaterialer i fiskefartøy, andre større skip og andre tilsvarende anvendelser. Dette har omfattet informasjon fra litteratur, internett og forskningsprosjekter. Mens anvendelsen tidligere var mye konsentrert om marine fartøyer og lystfartøy er det nå stor aktivitet rettet mot sivil skipsfart og bruk i store ferger, passasjerskip og lasteskip. Resultater fra konseptstudier utført i store internasjonale FoU-prosjekter viser at bruk av sandwichkonstruksjoner generelt gir en vektbesparelse på ca. 50 % sammenlignet med stål selv for løsninger med brannisolasjon i henhold til SOLAS. Resultatene viser også at investeringene betaler seg i løpet av en 2 – 5 års periode. Norge er langt fremme i bruk av sandwichmaterialer i fiskefartøy. De største fiskefartøyene laget i Norge er nylig forlenget fra ca. 70 fot til 90 fot. Det arbeides nå med å prosjektere et fiskefartøy i sandwich på 43 m. Erfaringen indikerer at de er sammenlignbare i pris med tilsvarende fartøy i stål og ca. 50 % lettere. En undersøkelse blant svenske redere har vist at en viktig forutsetning for økt bruk av materialene er økt kunnskapsnivå hos rederne og dokumentasjon av fordeler i form av kostnader og vekt. Basert på resultatene fra kartleggingsarbeidet foreslås det å gjennomføre en konseptstudie for å produsere store fiskefartøy (40 – 60 m) i kompositt-/sandwichmaterialer. Lette fiskefartøy med mulighet for betydelig reduksjon i drivstoffutgifter og økt fart er spesielt viktig nå når drivstoffprisene øker kraftig. Rapporten beskriver hovedelementene i en slik konseptstudie. Aktuelle deltagere som representerer skipskonsulenter, skipsverft og ingeniørfirma med erfaring i design og dimensjonering av fartøyer er kontaktet og har sagt seg interessert i å delta. Det forutsettes også aktiv deltagelse fra redere.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Reidar Stokke

Institusjon(er)

  • SINTEF Industri / Materialer og nanoteknologi

År

2008

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

9788214045444

Vis denne publikasjonen hos Cristin