Til hovedinnhold
Norsk English

Hva innebærer egentlig Integrerte Operasjoner? Fenomenforståelse og generiske elementer med mulige konsekvenser for storulykkespotensialet

Sammendrag

Denne rapporten er utviklet i samarbeid mellom Petroleumstilsynet og Senter for Integrerte operasjoner i Petroleumsindustrien. Formålet med rapporten er å beskrive et sett av mulige framtidige IO-løsninger på ulike systemnivå. Videre er formålet å belyse mulige konsekvenser endringer i menneskelige og organisatoriske faktorer i disse løsningene kan ha for storulykkesrisiko. Forhold som kan påvirke risiko for storulykker har framkommet gjennom utvikling av hendelsesscenarier basert på erfaring og antakelser om mulig hendelsesutvikling.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Software Engineering, Safety and Security

År

2008

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

9788214045628

Vis denne publikasjonen hos Cristin