Til hovedinnhold
Norsk English

Håndbok for journalgjennomganger

Sammendrag

Denne rapporten er ment å være et verktøy til bruk i journalgjennomganger. Prinsippene som gjennomgås er anvendbare både for lokale og nasjonale gjennomganger. Hovedpoenget er at det i slike prosesser ikke bare er viktig å avdekke eventuelle kodefeil, men også at gjennomgangene har positive effekter på fremtidig kodingskvalitet. Dette stiller krav til gjennomføringen slik at man lettere kan holde fokus på hovedproblemet; kodingskvalitet. Denne håndboken er ment å være et verktøy primært for revisor, slik at man uavhengig av målet med gjennomgangen kan sikre en viss standardisering. Det er ikke en intensjon at den skal følges slavisk, men ved å følge noen enkle prinsipper er det et mål at både oppdragsgiver og de kodingsansvarlige selv får økt utbytte. Det er imidlertid viktig at alle som skal foreta journalgjennomganger tenker igjennom hva man ønsker å oppnå, og velger den metode som da passer best for å få måloppfyllelse.
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • SINTEF AS / 78J044

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Erik Sverrbo
  • Asgeir Winge
  • Glenn Thorsen
  • Einar Amlie
  • Arnt Ole Ree
  • Øyvind Børslid Hope

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital
  • SINTEF Digital / Helse

År

2006

Forlag

SINTEF rapport

Hefte nr.

SINTEF Rapport STF78 A679

Vis denne publikasjonen hos Cristin