Til hovedinnhold
Norsk English

Evaluering av Bærum kommunes arbeid med Opptrappingsplanen 1998-2006

Sammendrag

SINTEF Helse har gjennomført en evaluering av Bærum kommunens arbeid med Opptrappingsplanen 1998-2008. I evalueringen har SINTEF:• Beskrevet forholdet mellom opptrappingsplanens intensjoner og Bærum kommunes gjennomføring/tilrettelegging• Vurdert resultatene/effekten av arbeidet med opptrappingsplanen i Bærum kommune• Kommet med anbefalinger knyttet til hvordan og hvilke tiltak som det er hensiktsmessig å integrere og videreføre i et fremtidig helhetlig organisert tilbud til mennesker med psykiske lidelser• Vurdert grad av samsvar mellom gjennomført implementering av opptrappingsplanens intensjoner og målsetting for den øvrige organisering av tjenestetilbudet for mennesker med psykiske lidelser.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Sissel Steihaug
  • Trond Halvdan Harsvik
  • Arne Almklov

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Helse

År

2006

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

9788214041866

Vis denne publikasjonen hos Cristin