Til hovedinnhold
Norsk English

Bruk av ITS for å gjøre kollektivtrafikken i Trondheim mer attraktiv

Sammendrag

Sør-Trøndelag fylkeskommune skal utrede noen sentrale tema som skal gjøre kollektivtrafikken i Trondheim og regionen rundt Trondheim mer attraktiv. SINTEF er engasjert for å utrede anvendelsen av ITS (Intelligente Transportsystemer) i kollektivtrafikken. Viktige deltema innenfor ITS er prioritering av kollektivtrafikken, sanntidsinformasjon til kundene og elektronisk billettering. Hensikten med denne rapporten er:• Å gi oppdragsgiver en internasjonal status over et helhetlig ITS som omfatter sanntids informasjonssystemer, prioritering og billettering og andre aktuelle tiltak som bidra til å gjøre kollektivtrafikken mere effektiv og attraktiv • Å beskrive forskjellene mellom de teknologiske løsningene som nå er valgt i Trondheim mht billettering og prioritering og det som en forventer vil være fremtidens systemer og løsninger. I den sammenheng skal en også se på ‘vellykkede/mislykkede’ løsninger i andre byer/regioner. • Å se på hvordan elektroniske billetteringssystemer kan utnyttes til å samle inn data som kan benyttes både i sanntid og til planlegging og drift av kollektivtrafikksystemene• Å se hvordan tilgjengelige/planlagte kommunikasjonsplattformer kan utnyttes i Trondheim

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Community / Mobilitet og samfunnsøkonomi

År

2008

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

9788214045048

Vis denne publikasjonen hos Cristin