Til hovedinnhold
Norsk English

En undersøkelse av brukeres erfaringer med Helhetlig psykiatriplanlegging - versjon 2

Sammendrag

STF78 A025012 I 2001 fikk HPP-prosjektet midler fra Sosial- og helsedepartementet til gjennom gruppeintervju å evaluere brukernes erfaringer med HPP2; både hvordan de hadde opplevd selve intervjuprosessen, hva de mente om innholdet i intervjuet og hvilke forventninger til oppfølging dette hadde medført. Disse erfaringene skulle igjen inkluderes i den da pågående revisjonen, både med tanke på prosessbeskrivelsen og intervjuskjema. Brukernes vurderinger av hele prosessen rundt det å bli intervjuet åpenbarte veldig forskjellige erfaringer med ett og samme opplegg. Det gjaldt stort sett alle forhold; både forberedelsene, hvor intervjuet skulle skje, om det var ønskelig at de kjente vedkommende osv. Den viktigste erfaringen en kan trekke av dette er at gjennomføringen må tilpasses individuelt, hvor omfattende brukermedvirkning vil være helt avgjørende for å sikre en god prosess for den enkelte bruker. Fagpersoner har gitt tilbakemelding om at anvendelsen av verktøyet er for tidkrevende, mens mange brukere oppfattet at tid var noe de hadde nok av, det var for mange en positiv måte å fylle mye ledig tid på. Disse innspillene vil være viktige i det pågående arbeidet med brukerveiledning.  I forhold til enkeltområder var brukerne for første stort sett positiv til de områdene verktøyet dekket. Samtidig ønsket de utvidelse innen noen områder, blant annet mente en del det var positivt at hobby og fritid var inkludert. For det andre var det delte oppfatninger til at de spørsmålene om livskvalitet som ble introdusert i selve gruppeintervjuene ble innarbeidet i den nye versjonen. I den påfølgende revisjonen er disse innspillene vurdert, og delvis tatt inn i den nåværende versjonen. To hovedtrender pekte seg ut vedrørende forventninger. Det var blandede forventninger på egne vegne; noen var positive, andre var mer skeptisk til om dette ville medføre endringer. For det andre håpet noen at informa­sjonen framskaffet gjennom bruken av HPP også kunne brukes i den videre utviklingen av d

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Trond Hatling
  • Eli Lidal

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Helse

År

2002

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

8214027853

Vis denne publikasjonen hos Cristin