Til hovedinnhold
Norsk English

Innvandrerkvinners arbeidstilknytning - en pilotstudie

Sammendrag

Rapporten gir en oversikt over eksisterende kunnskap om hvilke barrierer ved kvalifisering og arbeid som gjør seg gjeldende for ikke-vestlige invandrerkvinner.  Vi drøfter behovet for ny kunnskap om innvandrerkvinners relasjon til arbeidslivet og vi angir tema vi mener bør vies større oppmerksomhet i forskningen framover.  Vi kommenterer også behovet for politikkutforming på området.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital

År

2004

Forlag

SINTEF rapport

Hefte nr.

STF38 A04508

ISBN

8214030226

Vis denne publikasjonen hos Cristin