Til hovedinnhold
Norsk English

Før innføring av fastlegeordning - brukervurderinger av allmennlegetjenesten i et veiskille

Sammendrag

STF78 A025008 Rapporten drøfter brukernes opplevelser av kvalitet og tilgjengelighet til allmennlegetjenesten, slik den var før innføring av fastlegeordningen. Hovedmønstret ser ut til å være at de som bruker legetjenesten mye også har de lengste ventetidene, og samtidig vurderer kommunikasjonen med legen mest positivt. Eldre er gjennomgående mer fornøyd med kontakten med legen enn yngre. Praksisstørrelse har betydning for tilfredshet og tilgjengelighet. Pasienter tilknyttet de minste legesentrene rapporterer både kortest ventetid og høyest grad av tilfredshet med kvaliteten i legekontakten. En del av forklaringen på dette er at ulike typer legesentre rekrutterer ulike typer pasienter. For kommuner med 10.000 innbyggere eller flere ser det ut til å være en enkel sammenheng mellom kapasiteten i legetjenesten og rapporterte ventetider. I de mindre kommunene derimot er sammenhengen mer komplisert, og vi finner ikke igjen den samme enkle sammenhengen mellom kapasitet og tilgjengelighet.  28 % oppga at de ikke hadde fast allmennlege. Egenvalgt diskontinuitet i forholdet til legen er mest vanlig blant velutdannede med god helse. En betydelig andel av legeskiftene skyldes imidlertid manglende kontinuitet i legetjenesten, særlig i mindre kommuner, og reflekterer ikke brukernes valg.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Jon Erik Finnvold
  • Bård Paulsen

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Helse

År

2002

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

8214027675

Vis denne publikasjonen hos Cristin