Til hovedinnhold
Norsk English

Sammendrag - evaluering av regionalt helsesamarbeid

Sammendrag

STF78 A025005 Dette er en sluttrapport som gir et sammendrag av de to rapportene som tidligere er utarbeidet i forbindelse med evalueringen av de regionale helseplanene og det regionale helsesamarbeidet for perioden 2001-2004. Delrapport I hadde som hovedformål å beskrive pasientstrømmer før reformen om fritt sykehusvalg trådte i kraft. Delrapport II beskrev tilgjengeligheten til spesialisthelsetjenester i helseregionene i perioden før iverksettingen av de regionale helseplanene. Sluttrapporten inneholder hovedfunnene fra begge rapportene, og disse presenteres regionsvis. Hovedfokuset er på pasientstrømmer, variasjoner i bruk av sykehustjenester og hvordan dette påvirker tilgjengeligheten til spesialisthelsetjenester i de ulike regionene.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Linda Midttun

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Helse

År

2002

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

8214026350

Vis denne publikasjonen hos Cristin