Til hovedinnhold
Norsk English

Økonomiske konsekvenser av nye krav til responstider i ambulansetjenesten

Sammendrag

STF78 A025004 Formålet med studien er å beregne de økonomiske konsekvensene av å innføre nye responstidskrav for ambulansetjenesten. Utgangspunkt for beregningene er SHDs forslag til responstidskrav for akuttoppdrag: 12 minutter for 90 prosent av befolkningen i byer og tettsteder og 25 minutter for 90 prosent av befolkningen i grisgrendte strøk.  De foretatte analysene viser en økning i årlige driftskostnader for landets ambulansetjeneste på 224 millioner kroner. Kostnadsøkningen tar høyde for alle typer driftsutgifter (personell, investeringer, leie av lokaler, øvrige driftsutgifter).  Beregningene er gjort i en arbeidsmodell som inneholder 3 hovedpunkter:Empiriske data: På grunnlag av empiriske data for 25 000 akuttoppdrag utført i 2001, er faktiske responstider i dagens tjeneste analysert. Det er skilt mellom tidsbruk i de ulike fasene av responstiden: 1)aktiveringstid i AMK, 2)aktiveringstid i ambulansetjenesten og 3)ambulansetjenestens kjøre-/utrykningstid. Dataene gjør det mulig å beregne avstanden mellom faktiske responstider og forslaget til responstidskrav. Lokaliseringsmodell for ambulansekjøretøyer: Modellen viser hvor ambulansene må være lokalisert for at befolkningen skal kunne motta ambulanse innen det tidsintervall som ligger i responstidskravet. For hvert fylke har vi beregnet hvor mange ambulanser som er nødvendig, hvilket beredskapsnivå som er nødvendig, og hvor ambulansene må være lokalisert.Økonomiske konsekvenser som følge av endringer i lokalisering og beredskap: Sammenligning av dagens ambulansestruktur og forslaget fra lokaliseringsmodellen, gjør det mulig å identifisere hvilke endringer som må gjøres i form av nye ambulanseenheter, nye lokaliseringssteder og endringer i beredskapsnivå.Økonomiske konsekvenser er beregnet for hvert fylke, og summert opp til nasjonale tall. 

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Knut Johansen
  • Frode Rømo
  • Øyvind B. Hope

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital

År

2002

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

8214026342

Vis denne publikasjonen hos Cristin