Til hovedinnhold
Norsk English

Evaluering av regional helsesamarbeid. Delrapport II: Tilgjengelighet til sykehustjenester før iverksetting av de regionale helseplanene

Sammendrag

STF78 A025001 Denne rapporten er en del av evalueringen av de regionale helseplanene og det regionale helsesamarbeidet for perioden 2001-2004, og har som formål å gi en beskrivelse av tilgengeligheten til spesialisthelsetjenester i perioden før iverksettingen av de regionale helseplanene. Rapporten bygger på data fra 1999 og år 2000. Rapporten inneholder en generell del som gir en beskrivelse av variasjonene i bruken av sykehustjenester mellom og innen helseregionene. Disse variasjonene relateres til variasjoner i kommunenes nivå av levekårsproblem, reiseavstand til nærmeste sykehus med akuttfunksjon og fylkenes ressursinnsats. Rapporten inneholder også analyser av: Hvorvidt høy bruk av dagkirurgi ved operasjoner av lyskebrokk, grå stær, åreknuter og tonsillektomi tenderer til å gi høyere operasjonsrater for disse sykdommene og kortere ventetid.Tilgjengeligheten til elektive sykehustjenester.Variasjoner i ratene av bypassoperasjoner og PTCA samt angiografi/angiokardiografi.Rater for sykehusopphold for pasienter med kreftdiagnose.Ventetid for operasjoner av brystkreft, livmorkreft, lungekreft og kreft i endetarm/tykktarm.Antallet operasjoner for kreft i spiserøret, kreft i bukspyttkjertelen, leverkreft og abdominale aorta aneurismer ved norske sykehus.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Beate Margrethe Huseby
  • Birgitte Kalseth
  • Karl-Gerhard Hem

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Helse

År

2002

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

8214026199

Vis denne publikasjonen hos Cristin