Til hovedinnhold
Norsk English

Evaluering av henvisningsprosjektet. Delutredning 3: Økonomiske konsekvenser

Sammendrag

STF78 A024512 I denne rapporten presenteres resultatene fra delutredningen ""Økonomiske konsekvenser"" i prosjektet ""Evaluering av henvisningsprosjektet"". Rapporten omfatter analyse av statistikk fra Rikstrygdeverket, samt analyse av noen av resultatene fra delutredning 2: Bedre ressursutnyttelse og samarbeid i helsevesenet. I hovedsak består evalueringen i å vurdere veksten i sykefravær i de tre deltakende fylkene opp mot utviklingen i de andre fylkene i landet. Det totale sykefraværet – knyttet til muskel-skjelettsykdommer – viser en noe lavere vekst i de tre forsøksfylkene enn gjennomsnittet i landet, regnet fra første halvår 2001 til første halvår 2002. Veksten i sykepenger – en indikasjon på langtidsfraværet, 17 fraværsdager eller mer – viser en enda mer markert forskjell, i det økte med 7,4 % i forsøksfylkene og 10,2 % i hele landet. Også dette regnet for sykefravær knyttet til muskel-skjellettsykdommer. Bare videre analyser hvor vi ser utviklingen over litt lengre tid vil vise om de forskjellene vi nå observerer kan skyldes effekter av henvisningsprosjektet. Om forskjellen vedvarer vil det styrke hypotesen om at prosjektet har effekt på utbetalingene til sykefravær.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Karl-Gerhard Hem

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Helse

År

2002

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

8214029392

Vis denne publikasjonen hos Cristin