Til hovedinnhold
Norsk English

Klinisk utprøving av Carebed. Delrapport 2: Klinisk utprøving ved tre sykehjem i Oslo

Sammendrag

STF78 A024509 Trykkavlastende puter og madrasser er viktige hjelpemidler i forbindelse med forebygging og behandling av trykksår for brukere som tilbringer mye av sin tid i sittende og/eller liggende stilling. Det norske firmaet Care Product AS står bak den trykkavlastende luftmadrassen Carebed, som markedsføres av Invacare AS. På bakgrunn av et ønske om å fremskaffe bedre dokumentasjon på Carebeds egenskaper i forbindelse med forebygging og behandling av trykksår, har SINTEF Unimed gjennomført et todelt prosjekt for vurdering av Carebeds egenskaper. Fase 1 av prosjektet bestod av innhenting av erfaringstilbakemeldinger fra fagfolk og utvikling av prosjektdesign for fase 2, og fase 2 besto av en klinisk utprøving av Carebed-madrassen ved tre sykehjem i Oslo. I denne rapporten presenteres resultater fra fase 2, Utprøvingen i fase 2 omfattet både registrering av hudforandringer hos personer som ikke hadde eksisterende sår, og registrering av endring i sårtilstand hos personer som hadde eksisterende sår, gjennom en periode på ti uker. Hudforandringer ble registrert og sammenlignet mellom to grupper sykehjemsbeboere: èn som benyttet Carebed, og èn som benyttet vanlig skummadrass. Resultatene gir klare indikasjoner på at Carebed bidrar til forebygging av hudforandringer og trykksår hos brukerne. Det kan også se ut til at Carebed bidrar positivt til tilhelingen av sår. Imidlertid var antall deltagere i gruppen med eksisterende sår for lite til at det kan trekkes generelle konklusjoner.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Helse

År

2002

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

8214027926

Vis denne publikasjonen hos Cristin