Til hovedinnhold
Norsk English

Evaluering av Garnerveien habiliteringsenhet

Sammendrag

STF78 A024506 Denne rapporten inneholder en evaluering av Gartnerveien habiliteringsenhet. Gartnerveien habiliteringsenhet er en del av habiliteringsstjenesten for barn i Akershus, men er lokalisert til Gartnerveien i Bærum kommune. De fire ansatte ved Gartnerveien habiliteringsenhet er intvervjuet angående arbeidsmetoder, arbeidsform og egne erfaringer fra sitt arbeid. Videre er foreldrene til 26 tilfeldig uttrukne barn intervjuet om sine erfaringer med ulike sider av tjenesten fra Gartnerveien habiliteringsenhet. Det samme er ansatte i førstelinjetjenesten (f.eks. førskolelærere, assistenter, lokal fysioterapeut og lokal ergoterapeut). De tre informantgruppene har stort sett samme positive erfaringer med arbeidet som utføres ved Gartnerveien habiliteringsenhet. Alle mener at tjenesten er viktig. De ansatte har pålagt seg selv stor grad av tilgjengelighet, og de reiser ut til ""brukerne"" for å veilede. Dette oppleves av brukerne (foreldrene og førstelinjetjenesten) som særlig positivt.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Marit Hoem Kvam

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Helse

År

2002

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

8214027691

Vis denne publikasjonen hos Cristin