Til hovedinnhold
Norsk English

Tid til å medvirke. Evaluering av prosjektet Hjem - rehabilitering i Bærum kommune

Sammendrag

STF78 A024505 Denne rapporten presenterer resultater fra en underveisevaluering av et utviklingsprosjekt innen hjemmebasert rehabilitering. Prosjektet ble gjennomført i Bærum kommune, og rettet seg mot både brukerne og tjenestene. Prosjektets ambisjon var å realisere en modell for hjemmebasert, tverrfaglig rehabilitering av fysisk funksjonshemmede. Viktige virkemidler var utarbeidelse av individuelle rehabiliteringsplaner, motivasjonsarbeid og nettverksmøter. Gjennom tidlig intervensjon og kontinuerlig innsats over en definert tidsperiode oppnådde brukerne et høyere funksjonsnivå enn hva man ellers ville forventet. Intensiv innsats i overgangen fra institusjon til hjemmesituasjon ble vurdert som særlig viktig. Også pårørende ble involvert. Brukere, pårørende og fagfolk er samstemte i vurderingen av den effekten prosjektet har hatt for brukerne. Fagfolk fikk veiledning i å ta i bruk individuelle rehabiliteringsplaner som metodisk verktøy. Det var lettere å få til endringer ved de institusjonsbaserte tjenestene enn ved de hjemmebaserte tjenestene. Dette forklares med ulik organisering og kapasitet. Rehabilitering er et samspill mellom ressurser, metode og organisering, der metode og organisering er viktigste virkemidler.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Helse

År

2002

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

8214027667

Vis denne publikasjonen hos Cristin