Til hovedinnhold
Norsk English

Klinisk utprøving av Carebed. Delrapport 1: Erfaringer fra praksisfeltet og utarbeidelse av design for klinisk utprøving

Sammendrag

STF78 A024504 Det norske firmaet Care Product AS står bak den trykkavlastende madrassen Carebed, som markedsføres av Invacare AS. På bakgrunn av et ønske om å fremskaffe bedre dokumentasjon på Carebeds egenskaper i forbindelse med forebygging og behandling av trykksår, utfører SINTEF Unimed en klinisk utprøving av Carebed-madrassen på oppdrag av Care Product AS. Målet for prosjektet er todelt: Utvikle prosjektdesign og tilpasset materiale for en klinisk utprøving av Carebed-madrassens trykkavlastende egenskaper, basert på informasjon fra fagpersonell og tidligere publiserte undersøkelserGjennomføre den kliniske utprøvingen i praksis, for å forsøke å påvise hvorvidt madrassen kan bidra til forebygging og behandling av trykksårDenne delrapporten omhandler informasjonsinnhenting fra praksisfelt og publisert litteratur, samt utvikling av prosjektdesign for den praktiske utprøvingen. 

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Helse

År

2002

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

8214027640

Vis denne publikasjonen hos Cristin