Til hovedinnhold
Norsk English

Pasientenes betaling av egenandeler hos lege

Sammendrag

STF78 A024503 Det er foretatt en undersøkelse blant pasienter hos allmennleger og spesialister om betaling av egenandel ved legekonsultasjon. Omkring 20 % av pasienter hos allmennlege og spesialist betaler en egenandel ut over det fastsatte beløpet i normaltariffen ved enkle konsultasjoner uten blodprøve. Mange av pasientene får ikke noen begrunnelse for dette, mens de fleste av de oppgitte forklaringene skal normalt dekkes innenfor ordinær egenandel. Dette viser en spørreundersøkelse blant 1272 pasienter i fire fylker som er gjennomført av SINTEF Unimed, etter oppdrag fra Rikstrygdeverket.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Karl-Gerhard Hem

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Helse

År

2002

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

8214027586

Vis denne publikasjonen hos Cristin