Til hovedinnhold
Norsk English

Evaluering av henvisningsprosjektet. Delutredning 2: Bedre ressursutnyttelse og samarbeid i helsevesenet

Sammendrag

STF78 A023506 I denne rapporten presenteres resultatene fra delutredningen ""Bedre ressursutnytelse og samarbeid i helsevesenet"" i prosjektet ""Evaluering av henvisningsprosjektet"". Rapporten omfatter resultatene fra en registreringsundersøkelse og en spørreskjemaundersøkelse: Registreringsundersøkelsen er gjennomført blant manuellterapeut- og kiropraktorpasienter i forsøksfylkene og kontrollfylkene hvor vi har kartlagt pasientprofil, pasientbevegelser, tiltak og skadepanorama. Resultatene er sammenlignet med tilsvarende undersøkelse i juni 2001 (før forsøksordningen trådte i kraft). Spørreskjemaundersøkelsen er gjennomført blant manuellterapeutene, kiropraktorene, allmennlegene og legespesialistene  i forsøksfylkene og kontrollfylkene hvor vi har satt søkelys på samarbeidsrelasjoner, holdninger til de tiltak som følger av henvisningsprosjektet, samt beskrivelse av den enkelte faggruppes arbeidssituasjon. Resultatene er sammenlignet med tilsvarende undersøkelse i august 2001 (før forsøksordningen trådte i kraft).

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Jan Wilhelm Lippestad
  • Trond Halvdan Harsvik

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Helse

År

2002

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

8214029384

Vis denne publikasjonen hos Cristin