Til hovedinnhold
Norsk English

Evaluering av Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap (KoKom)

Sammendrag

STF78 A023503 Målet for evalueringen har vært å gi en beskrivelse og vurdering av Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap (KoKom) og dets virksomhet som kan danne grunnlag for Sosial- og helsedirektoratets beslutning om eventuell fortsatt drift av senteret. Vårt fokus har vært rettet mot hvilke erfaringer leder og ansatte ved KoKom, styringsgruppen og brukerne har med senterets virksomhet i forhold til de mål og oppgaver som er definert for kompetansesenteret.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Helse

År

2002

Forlag

SINTEF rapport

Vis denne publikasjonen hos Cristin