Til hovedinnhold
Norsk English

Evaluering av sykehusene i Buskerud som fylkeskommunale foretak. Delrapport 2

Sammendrag

STF78 A023502 I rapporten presenteres resultatene fra fase 2 i prosjektet ""Evaluering av sykehusene i Buskerud som fylkeskommunale foretak"". Rapporten fokuserer på hvordan endringene i rammebetingelsene har påvirket sykehusene og hvordan sykehusene har tilpasset seg endringer i styringen gjennom bestilling. Søkelyset er videre satt på i hvilken grad og på hvilken måte sykehusene har anvendt sin økte frihet til intern styring, og det gis en vurdering av bestillingens innhold og dens egnethet som styringsverktøy.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Trond Halvdan Harsvik
  • Tonje Gundersen
  • Jan Wilhelm Lippestad

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Helse

År

2002

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

8214026253

Vis denne publikasjonen hos Cristin