Til hovedinnhold
Norsk English

Aqua Total. Totalbekledning som gir optimale løsninger for arbeid i oppdrettsnæringen

Sammendrag

STF78 A021526 Bekledning og personlig verneutstyr skal bidra til øket sikkerhet, redusert helserisiko og forbedret yteevne. Prosjektet har hatt som mål å utvikle en integrert totalbekledning som gir optimale løsninger for arbeid i oppdrettsnæringen. For bedriftene er det utviklet et verktøy som kan brukes også i utvikling og fremtaging av totalbekledninger som skal tilfredsstille krav til andre bruksområder, f. eks. i fiskeriene og i oljevirksomheten. Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd, bransjeforeningen TBL Teko og deltagerbedriftene. Gjennom besøk på oppdrettsanlegg, intervjuer med de som arbeidet der og en spørreundersøkelse, ble det i første fase av prosjektet definert brukerkrav og utviklet en kravspesifikasjon for totalbekledningen. Kravene vektla sikkerhet, beskyttelse mot regn, vind og kulde, god ergonomisk utforming og god holdbarhet. Eksisterende produkter fra deltagerbedriftene ble satt sammen og evaluert opp mot kravspesifikasjonen. Prototyper ble produsert og testet i laboratoriet og på anlegg, og den nye totalbekledningen ble evaluert opp mot den bekledningen som var vanlig i bruk på to av anleggene. Ved at produktene er evaluert gjennom målinger av bekledningsfysiologiske parametre, er det mulig å dokumentere funksjon av totalbekledningen. Prosjektet har resultert i en totalbekledning som tilfredsstilte de brukerkravene som var etablert i kravspesifikasjonen. Aqua Total innebærer en betydelig forbedring i forhold til eksisterende bekledning når begge evalueres i forhold til brukerkravene. Rapporten presenterer bakgrunnen for utvikling av totalbekledningen, hvordan kravene til bekledningen ble definert, samt kvalitetssikring og evaluering av produktene gjennom laboratorie- og felttesting.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Management and Staff
  • SINTEF Digital / Helse

År

2002

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

8214027950

Vis denne publikasjonen hos Cristin