Til hovedinnhold
Norsk English

Måling av innendørs nivå av luftfuktighet i boliger i Trondheim

Sammendrag

STF78 A021011 Overordnet målsetting med forstudien var å etablere kunnskapsgrunnlag for inneklimaintervensjon som skal iverksettes som en del av Trondheim kommunes strategi for å forebygge barneallergi. I denne rapporten presenteres måling av innendørs nivå av luftfuktighet i boliger i Trondheim. Luftfuktighet ble målt i ulike rom i fire typer bygninger i Trondheim. Målingene ble gjort i de voksnes soverom, dagligstue, bad og kjeller. Ukentlig gjennomsnitt av innendørs temperatur, relativ luftfuktighet, fuktinnhold og fukttilskudd var den samme i alle 4 boligtypene. RF var den samme i boliger med og uten sentral avtrekksventilasjon. Ukentlig gjennomsnitt av lufttemperatur var signifikant lavere i soverom og kjeller enn dagligstue og bad. Ukentlig gjennomsnitt av relativ luftfuktighet var høyest i kjeller og lavest i dagligstuer, men ikke så lavt som man kunne forvente om vinteren. Ukentlig gjennomsnitt av fukttilskudd var størst på bad og lavest i soverom og kjeller. Ukentlig gjennomsnitt av daglige maksimalverdier av RF var høyest for bad mens ukentlig gjennomsnitt av RF var lavest for bad.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Jon A Jenssen
  • Stig Geving
  • Roar Johnsen

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital

År

2002

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

8214026296

Vis denne publikasjonen hos Cristin