Til hovedinnhold
Norsk English

Design og utvalg ved undersøkelse av fukt i boliger

Sammendrag

STF78 A021010 Overordnet målsetting med forstudien var å etablere kunnskapsgrunnlag for inneklimaintervensjon som skal iverksettes som en del av Trondheim kommunes strategi for å forebygge barneallergi. I denne rapporten presenteres design og oppslutning om forstudien. Oppslutningen om kartleggingen ble 33,9 % etter en purrerunde. Oppslutningen om kartleggingen var omtrent lik for eneboliger, to- og firemannsboliger og rekkehus. Oppslutningen var lavest for blokk. Det ble ikke funnet forskjeller mellom de som svarte og de som ikke svarte på spørreskjemaet mht boligtype, bosted, alder og kjønn. Dette reduserer sannsynligheten for at det er en systematisk skjevhet mellom de som har svart og de som ikke har svart på spørreskjemaet vedrørende boligenes risiko for å være fuktskadet eller ikke. Dvs at det er større sjanse for at estimatene er representative for boligmassen i Trondheim. Det ble gjennomført innemiljømålingene i 32 av 34 utvalgte boliger. Blant disse 32 var det 19 (59,4 %) som takket ja til tilbud om befaring av byggeteknisk personell. 

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Jon A Jenssen
  • Roar Johnsen

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital

År

2002

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

8214026288

Vis denne publikasjonen hos Cristin