Til hovedinnhold
Norsk English

Evaluering av et nytt takstsystem for poliklinisk radiologi 2002. Delrapport 2: Forslag til løsning for 2003

Sammendrag

STF78 A035804 Det nye takstsystemet for poliklinisk radiologi ble tatt i bruk 1. januar 2002, ved både offentlig og privat virksomhet. Systemet består grovt sett av fire komponenter: kodeverk, grupperingsprogram, kostnadsvekter og enhetspris. Undersøkelser registreres ved hjelp av kodeverket NORAKO utarbeidet av Norsk Radiologisk Forening. Grupperingsprogrammet vil med basis i registrerte undersøkelser, kostnadsvekter og enhetspris beregne samlet refusjon.  SINTEF Unimed PaFi fikk i oppdrag å evaluere det nye systemet i 2002 og komme med forslag til endringer for 2003. Det ble derfor gjennomført analyser av data for 1. halvår 2002, og dette er beskrevet i delrapport 1 ""Evaluering av nytt takstsystem for poliklinisk radiologi 2002"". Basert på resultatene fra disse analysene har det blitt arbeidet med å forbedre takstsystemet, og det er disse endringsforslagene som beskrives og dokumenteres i rapporten som her foreligger. Det er da viktig å understreke at forslagene til endring ble forelagt oppdragsiver innen avtalt tid i 2002.  Det er foretatt endringer i kodeverket NORAKO som har hatt betydning for grupperingsprgrammet. De viktigste er (1) overgang fra tilleggsserier til totalt antall serier, (2) kodeveiledningen for undersøkelser med multiple kodekombinasjoner og (3) endringer i registrering av angiografiundersøkelser, som særlig har hatt betydning for MR i grupperingsprogrammet.   Grunnlaget for kostnadsvektene er sammenholdt med registreringspraksisen i 2002, noe som har medført justering av en god del kostnadsvekter. De viktigste endringene beskrives i kapittel 3.  I grupperingsprogrammet er det særlig innføring av nye kontroller av koderegistrering som  har betydning for forslag til løsning i 2003. Delrapport 1 dokumenterte at det i 2002 var ulik registreringspraksis i forhold til sideangivelse. Løsningen for 2003 kontrollerer for dette og beregner lik refusjon for samme undersøkelse selv om det kodes ulikt. Det er videre innført utvidet kontroll for duplikate

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Lars Rønningen
  • Øyvind B. Hope

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital

År

2003

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

8214032571

Vis denne publikasjonen hos Cristin