Til hovedinnhold
Norsk English

Helse Midt-Norge. Bruk av somatiske sykehustjenester 2002

Sammendrag

STF78 A035802 Rapporten gir en oversikt over bruk av somatiske sykehustjenester for befolkningen i Helse Midt-Norge i 2002, og en oversikt over aktiviteten ved sykehusene i regionen samme år. Pasientene er sortert etter behandlingsform – heldøgnspasienter, dagpasienter i sengeavdeling, dagpasienter ved poliklinikk og andre polikliniske pasienter. Det presenteres tall for hvert av de 8 sykehusområdene og hvert av de 8 sykehusene i regionen fordelt på 22 hoveddiagnosegrupper etter DRG-systemet og med kreftpasienter spesifisert særskilt. Datamaterialet er pasientdata fra Norsk pasientregister (NPR).

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Stein Ø Petersen

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital

År

2003

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

8214032261

Vis denne publikasjonen hos Cristin