Til hovedinnhold
Norsk English

Aktivitetsdata - psykisk helsevern for voksne. 1. halvår 2002 og 1. halvår 2003

Sammendrag

STF78 A035505 Norsk pasientregister (NPR) presenterer aktivitetstall for psykisk helsevern første halvår 2002 og 2003. Tallene for 2003 er basert på halvårsrapportering av nasjonale pasientdata for voksne, mens halvårstallene for 2002 er tatt fra årsrapporteringen for 2002. Endringstall må derfor behandles med forsiktighet. NPR registrerer at antall institusjoner som leverer data øker. Av sammenligningsresultater ellers kan vi presentere følgende hovedpunkter:Antall oppholdsdøgn på landsbasis noe redusert (-3 %), men forskjellene mellom regionene er relativt store.Antall utskrivninger reduseres på landsbasis. Regionalt varierer reduksjonen fra nesten ubetydelig til relativt stor. Fordeling på henvisningsformalitet er så å si uendret.Andelen frivillig innlagte etter spesialistvedtak har økt. Det er regionale forskjeller med en økning på 9 % i Øst og en reduksjon på -4 % i Vest.Fordelingen mellom elektive innleggelser og øyeblikkelig hjelp er relativt stabil på landsbasis, men store forskjeller på regionalt nivå.Økende antall avsluttede institusjonsopphold hvor det ikke er satt hoveddiagnose. Dette gjelder totalt og for alle regioner bortsett fra Helse Vest hvor tendensen er motsatt.Antallet polikliniske registrerings- og dagepisoder har økt. Det er store forskjeller på regional nivå, både økning og reduksjon.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Ketil Rudjord
  • Turid Bugge Strøm
  • Inger Nybrodahl

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital

År

2006

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

8214032490

Vis denne publikasjonen hos Cristin