Til hovedinnhold
Norsk English

Prosjekt Kjøp av helsetjenester i utlandet

Sammendrag

STF78 A035017 RTV var ansvarlig for gjennomføringen av Prosjekt Kjøp av helsetjenester i utlandet. Formålet med rapporten er å gi en kortfattet oppsummering av ordningen. Rapporten inneholder følgende hovedelementer:det gjøres rede for hvordan RTV arbeidet for å realisere ordningenordningen Kjøp av helsetjenester i utlandet analyseres som et offentlig forsøk på å etablere et marked som konkurrerte med norsk helsevesentilbakemeldinger fra sykehus i Norge som benyttet ordningen blir presentertdet foretas en gjennomgang av 7 evalueringsprosjekter som fulgte ulike aspekter ved ordningen.Ekstern evaluering og rapporter fra sykehusene gir grunnlag for å konkludere med at dette alt i alt var et vellykket prosjekt. Denne konklusjonen baseres på følgende forhold:initialt var det betydelig motstand mot prosjektet blant norske leger/sykehuspasientene var svært fornøyde med behandlingenen del pasienter opplevde problemer med å få foretatt nødvendige kontroller i norske sykehusdet var svært få tilfeller av infeksjonerkontakten med utenlandske eksperter har gitt norske leger og sykehus kunnskap om nye utrednings- og behandlingsformerkontakten med utenlandske sykehus har bidratt til bedre behandlingsrutiner i norske sykehusnorske sykehus og leger er svært tilfreds med måten RTV har gjennomført prosjektet påutenlandsbehandlingen var relativt kostbar 

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Arild Johnsen
  • Knut Johansen

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Helse

År

2003

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

8214032393

Vis denne publikasjonen hos Cristin