Til hovedinnhold
Norsk English

Evaluering av prøveprosjektet med et ekstra helikopter ved Lørenskogbasen. Del I

Sammendrag

STF78 A035013 Hensikten med dette prosjektet har vært å evaluere prøveperioden med et ekstra helikopter ved Lørenskogbasen i perioden 15. mai til 31. sept. 2002. Prøveprosjektet med et ekstra helikopter ble iverksatt som et tiltak for å øke tilgjengeligheten til luftambulansetjenester i Østlandsområdet. Oppdragsmengden for det primære helikopteret ved denne basen har samlet vært så stor at det har blitt reist spørsmål ved kapasiteten og akuttberedskapen i området. Formålet med det ekstra helikopteret var derfor primært å sørge for en tilleggskapasitet for å hindre en slik reduksjon av beredskapen. Analysene bygger på LABAS-data som er luftambulansetjenestens egen virksomhetsregistrering fra årene 2000-2002, samt kvalitative data fra 11 intervjuer. Vi mener det er grunnlag for å hevde at Lørenskogbasens vanlige drift med ett helikopter gir grunn til bekymring for akuttberedskapen framover. Det samlede volumet av gjennomførte oppdrag er svært høyt, samtidig som samtidighetskonfliktene er økende. Vi konstaterer også at samtidighetsproblemer klart ble redusert i prøveperioden. Det synes også være grunnlag for å hevde at flere av de interhospitale oppdragene med helikopter 2 kunne vært utført med andre transportalternativ. Delvis var dette en naturlig følge av at basensn intensivambulanse og ekstrahelikopter hadde felles bemanning, og delvis en følge av åpne valg fra basen selv, der valg av luftfartøy framfor bil ble begrunnet med muligheten ti lå gjennomføre flere intensivoppdrag. I form av pasientgrunnlaget vurdert etter sammensetning av skadens/sykdommens alvorlighetsgrad, fant vi ikke en klar endring av dette for prøveperiodens pasienter. Det prøveperioden imidlertid viste, er at etterspørselen etter overførings-oppdrag er svært stor. Våre informanter bekrefter også at etterspørselen er økende, knyttet særlig til nye behandlingsregimer for store pasientgrupper som medfører økende behov for rask transport til sentrale og/eller spesialiserte sykehus.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Thomas Lie
  • Knut I Johansen
  • Torhild Heggestad

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital

År

2003

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

8214032326

Vis denne publikasjonen hos Cristin