Til hovedinnhold
Norsk English

Nøkkeltall 2002 - Statens Luftambulanse

Sammendrag

STF78 A035007 Aktiviteten i Statens Luftambulanse i 2002 presenteres gjennom utvalgte indikatorer. Rapportens datagrunnlag er opplysninger som luftambulansetjenestens medisinske personell registrerer ved alle avsluttede oppdrag.  Alle enheter i tjenesten har levert data, og inngår i rapporten. Rapporten viser at det også i 2002 var en aktivitetsøkning. I helikopterdelen av tjenesten, ble det gjennomført 6 043 oppdrag, som tilsvarer en økning fra 2001 på 14 prosent. På ambulanseflyene ble det utført 7 909 oppdrag, tilsvarende 10 prosents økning fra foregående år. Helikoptertjenesten var dominert av oppdrag der pasient ble hentet utenfor sykehus (primæroppdrag). Disse oppdragene sto for ¾ av aktiviteten. I flytjenesten, var derimot overføringer mellom sykehus vanligste oppdragstype, og sto for ¾ av gjennomførte oppdrag. De vanligste pasientgruppene, innen begge fartøytyper, var skadede pasienter og pasienter med hjertelidelser. For begge fartøy gjelder imidlertid at pasientsammensetningen varierer mellom de ulike oppdragstypene.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Knut I Johansen

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital

År

2003

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

8214029686

Vis denne publikasjonen hos Cristin