Til hovedinnhold
Norsk English

""Selv om vi ikke kom dit vi skulle, er vi i hvert fall ikke der vi var"". Evaluering av Henvisningsprosjektet. Sluttrapport

Sammendrag

STF78 A034514   SINTEF Unimed legger med dette fram sluttrapporten i prosjektet ""Evaluering av Henvisningsprosjektet"". Sluttrapporten omfatter resultatene fra delutredningene: Bedre ressursutnyttelse og samarbeid i helsevesenet Mer fornøyde brukere Samfunnsøkonomiske besparelser Rapporten omfatter presentasjon, analyse og drøfting av resultatene fra de undersøkelsene som er gjennomført gjennom hele forsøksperioden (fra 1. mai 2001 – 17. november 2003).
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Jan Wilhelm Lippestad
  • Ingrid Eitzen
  • Trond Halvdan Harsvik
  • Mitchell Loeb
  • Karl-Gerhard Hem

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Helse

År

2003

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

8214032458

Vis denne publikasjonen hos Cristin