Til hovedinnhold
Norsk English

Evaluering av Centro Asistencial Noruego SL

Sammendrag

STF78 A034511   Bærum kommunes rehabiliteringstilbud i Altea, Spania: Centro Asistencial Noruego er evaluert med hensyn til følgende forhold: I hvilken grad er det samsvar mellom brukergruppene som tildeles opphold ved CAN og de vilkår og intensjoner som ligger til grunn for opprettelsen av rehabiliteringstilbudet? Hva kjennetegner innholdet og omfanget av rehabiliteringstilbudet, og hva er de økonomiske konsekvensene av å bygge og drifte rehabiliteringstilbudet i Altea, sett i forhold ti len sammenlignbar enhet i Bærum kommune? Som sammenligningsgrunnlag er valgt rehabiliteringsavdelingen ved Lønnås.
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Trond Halvdan Harsvik
  • Karl-Gerhard Hem

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Helse

År

2003

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

8214029635

Vis denne publikasjonen hos Cristin