Til hovedinnhold
Norsk English

Opplæring i sykehus: Evaluering av forsøket med Sunnaas spesialpedagogiske kompetansesenter ved Sunnaas sykehus HF

Sammendrag

Denne rapporten formidler resultatene fra evalueringen av Sunnaas spesialpedagogiske kompetansesenter (SSKS) ved Sunnaas sykehus regionalt helseforetak. Evalueringen har pågått i perioden januar – april 2008. Rapporten er utført på oppdrag for Akershus fylkeskommune. Utkast til rapport ble oversendt en referansegruppe bestående av representanter fra Akershus fylkeskommune og SSKS 1. april 2008. Utkastet ble diskutert i møte med referansegruppa 9. april 2008. Møtet hadde som formål å kvalitetssikre informasjonen i rapporten og å sikre at det ikke var grunnlag for mistolkninger av teksten Opplæringen ved Sunnaas sykehus har en historie som strekker seg tilbake til 1960-tallet. I 2005 ble opplæringen omorganisert ved at Sunnaas sykehus skole ble til Sunnaas spesialpedagogiske kompetansesenter (SSKS). Ansvaret for opplæringen ved Sunnaas sykehus ble med dette overført fra Nesodden kommune til Utdanningsdirektoratet. Omorganiseringen var tenkt som et prøveprosjekt på 3 år, men fra januar 2007 ble opplæringsansvaret overført til Akershus fylkeskommune gjennom endringer av opplæringsloven..   

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Thomas Dahl

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Teknologiledelse

År

2008

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

9788214045000

Vis denne publikasjonen hos Cristin