Til hovedinnhold
Norsk English

Boligkvalitet i et samfunnsperspektiv : en casestudie av 8 nye norske boligprosjekter

Sammendrag

Målet med studien ""Boligkvalitet i et samfunnsperspektiv"" har vært å undersøke hvilke faktorer som hemmer og hvilke som fremmer implementeringen av kvaliteter knyttet til Huabnskens bokvalitetsområder. fra tidligere studier vet vi at boligkjøperer bare i liten grad etterspør de kvalitetene som først og fremst er viktige i et samfunnsperspektiv:Universell utforming, dvs brukbarhet og tilgjengelighet for alle Miljø- og energikvaliteter, både i forhold til energibruk, miljø, bestandighet, tilpasningsdyktighet og livsløpsøkonomi Byggeskikk,dvs en utforming som tilfører omgivelsene kvaliteterog som er attraktiv i seg selv.Studien har undersøkt åtte byggeprosjekter fra ulike deler av landet og intervjuet byggherre og arkitekt med hensyn til implementering av samfunnskvalitetene.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Randi Aleksandra Narvestad

Institusjon(er)

  • SINTEF Community / Bygninger og installasjoner

År

2008

Forlag

SINTEF rapport

Hefte nr.

12

ISBN

9788253610085

Vis denne publikasjonen hos Cristin